Tuotekehitys Sewatekin kasvun takeena

26.04.2022

Sewatekin panostukset omaan tuotekehitykseen ovat mahdollistaneet yrityksen pitkän aikavälin kasvun kaikilla mittareilla henkilöstön määrästä liikevaihtoon. Ainoana kotimaisena palokatkotuotteiden valmistajana haluamme pysyä kehityksen etulinjassa ja olla askeleen edellä muita toimijoita. Alan ja asiakkaan tarpeet määrittävät kehityksen suunnan, sillä muuttuvat rakenteet ja uusi talotekniikka asettavat alati uusia vaatimuksia palokatkoille.

Sewatekin tuotekehityksessä olennaisena osana ovat polttokokeet, joiden perusteella tehtävän ETA-arvioinnin avulla tuotteet voidaan CE-merkitä. Saneerausrakentamisen kasvu yrityksen sisäisissä mittasuhteissa on yksi selkeä osoitus määrätietoisen tuotekehitystyön onnistumisesta. Sewatek on viimeisen kymmenen vuoden aikana ratkaissut myös muun muassa puurakentamista ja talotehtaita askarruttaneita ongelmia tuomalla näille markkinoille CE-merkittyjä palokatkoratkaisuja.

Uusia ratkaisuja muuttuvalle alalle

Rakennusmateriaalit, rakenteet ja käytettävä talotekniikka muuttuvat jatkuvasti ja palokatkovalmistajan on kyettävä vastaamaan tarpeeseen. Sewatekin tuotekehityksen parissa tekemä määrätietoinen työ on näkynyt selvimmin kasvuna korjausrakentamisen ratkaisumyynnissä, mutta myös esimerkiksi massiivipuurakenteisiin on tuotu tarjolle CE-merkityt läpiviennit, jonka ansiosta ratkaisuja ei tarvitse hyväksyttää jokaisessa kunnassa erikseen. Myös valmisosarakentamisen tarpeisiin on tuotu ratkaisut, joiden avulla talotehtaat voivat tehdä elementteihin läpiviennit valmiiksi ennen kuin tekniikka tuodaan sisään.

Polttotestaus tuotekehityksen keskiössä

Suurimmat kehitysaskeleet Sewatekin tuotteissa ovat usein pieniä muutoksia, jossa pienellä hienosäädöllä saadaan tuotteille uusia käyttötarkoituksia. Kokonaan uudet palokatkotuotteet tai uudet käyttötarkoitukset edellyttävät aina palotestaamista ja ETA-asiakirjojen päivittämistä. Suurin kysymys tuotekehityksen kannalta onkin pohtia, mitä testataan seuraavaksi. Polttokokeet ovat usean kuukauden ponnistuksia, joissa valitaan tekniikan sekä tuotteiden lisäksi myös kartoitettavat riskit. Yksi koe voi oheiskuluineen maksaa kymmeniä tuhansia euroja, joten polttokokeet ovat aina tarkkaan harkittuja. Testejä on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana miltei kaksikymmentä. Sewatekin polttokokeet on toteutettu eurooppalaisen testistandardin (EN1366-3) mukaisesti. Lähes kaikki suoritetut polttokokeet on tehty Espoon Otaniemessä Eurofinsin hallinnoimassa palolaboratoriossa, mutta myös RISEn tiloissa Ruotsissa on testattu.

”Asiakkaalle esimerkiksi D2-sarjan tuleminen markkinoille ei näy kovin suurena muutoksena. Heidän suuntaansa se vain korvasi tietyssä asennustilanteessa käytetyt aiemmat ratkaisut. Meille muutos on kuitenkin suuri, sillä läpiviennistä puuttuu runko kokonaan ja itse läpivientiputkea käytetään runkona. Eli monesti tuotekehityksessä ei ajatellakaan, mitä tuotteeseen voidaan tuoda lisää. Vaan mitä siitä voidaan jättää pois, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen”, kertoo Sewatekin tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö Sami Sihvola.

Laatukäsikirjaa ylläpidetään auditoinneilla

Sewatekilla on laatukäsikirja, jonka mukaan tuotteet valmistetaan. Laadunvalvonta liittyy CE-merkintään ja laadun vakauden mittarina on CPR-dokumentti (Certificate of Constancy of Performance). Palokatkot kuuluvat AVCP 1 -luokkaan, jossa vaaditaan säännöllistä ulkopuolisen tahon valvontaa. Eurofins valvoo suoritustason pysyvyyttä kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä auditoinneissa. Niissä tarkastetaan kaikki tuotantoon ja tuotteiden lähettämiseen liittyvät toiminnot, jotta asiakkaalle toimitettavat tuotteet ovat CE-merkinnän vaatiman laatustandardin mukaisia.

Tiedote
Julkaisuvapaa heti