Sewatek Oy förvärvade en produkttestugn för att höja nivån på produktutvecklingen

12.07.2022

Sewatek Oy, tillverkare av brandtäta genomföringsprodukter, har förvärvat en egen produkttestugn. Helheten består av ugnen och den mätutrustning som registrerar provningen. Produkttestugnen är Sewateks största investering i produktions- och produktutvecklingsutrustning, och den stöder avsevärt produktutveckling som är väsentligt för företagets tillväxt. Förvärvet utnyttjade även tillgängliga investeringsstöd. Ugnen kommer att vara klar att användas i augusti 2022.

Möjlighet till laboratorieförhållanden med egen testning

Ugnen som köpts av Sewatek möjliggör mycket smidigare produkttester än tidigare för olika behov som uppstår hos kunderna och på marknaden. Med en egen ugn kan Sewatek i förväg testa vilken typ av lösningar som ska skickas till laboratorietester som är kostsamma och i övrigt kräver resurser.

Ugnen är ungefär en kubikmeter stor, så 4–6 provbitar kan testas med den åt gången. Den tillåter också att nå samma temperaturkurva, i enlighet med standard EN 1363-1, där temperaturen stiger till cirka tusen grader, vilket uppnås med ugnarna i förbränningstestlaboratorier. Med hjälp av mätutrustningen går det att i efterhand verifiera vad som hände i försöket.

VD för Sewatek, Timo Husu, förväntar sig att ugnen ska ge mer kraft till den redan effektiva produktutvecklingen.

”En egen ugn är inte på något sätt en ersättning för laboratorietester, vilket är basen för ETA-bedömningarna. Den kan dock användas för att testa nya produktinnovationer i förväg under förhållanden som liknar officiella tester och utifrån det fatta beslut om vad man ska ta till dyra laboratorietester, och speciellt vad man inte ska ta dit.”

Produktutveckling är livsnerven för Nordens enda tillverkare av brandgenomföringar

Sewatek är den enda tillverkaren av brandgenomföringsprodukter i Norden som kontinuerligt utvecklar produkter för behoven inom ett brandsäkert byggande. Produktutvecklingen spelar en viktig roll för att säkerställa att företaget håller jämna steg med sina tillväxtmål.

Kundspecifika lösningar som inte överensstämmer med standarden kan också testas med ugnen. Det möjliggör till exempel testning av prefabricerade enheter som används i den ständigt växande modulbyggandet.

”När vi är den enda tillverkaren i en ganska smal sektor är produktutveckling vår livsnerv och med ugnen får vi en ny dimension till det. Det är verkligen viktigt för oss att vara medvetna om vad som händer i den ständigt utvecklande byggbranschen och att snabbt kunna reagera på behovet, säger Husu.