Sewatek – Brandgenomföringstillverkare från Finland

22.09.2022

Sewatek är en finsk brandgenomföringstillverkare, känd inte bara för sina lösningar som stödjer brandsäkerhet och kostnadseffektivt byggande, utan också för sin snabba service som tar hänsyn till individuella behov. Nordiskt hantverk är något vi är stolta över och en stödpelare för oss i ett samhälle som går från kris till kris, men vi tycker att det är lämpligt att vara stolta över det även externt: Sewatek är en av ledande brandgenomföringstillverkare i Norden.

Nordiska brandgenomföringsprodukter med lång erfarenhet

Sewatek har tillverkat genomföringsprodukter sedan början av 1990-talet. När det gäller råvaror och underleverantörer föredrar vi lokala nordiska leverantörer när det är möjligt.

En av hörnstenarna i vår verksamhet är att våra produkter levereras till byggarbetsplatser med hänsyn till deras individuella behov. Därför är det viktigt, även ur kvalitetskontrollsynpunkt, att tillverkningen ligger i egna händer. Nordisk tillverkning är förstås också viktigt för oss eftersom vi kan följa upp kvaliteten på våra produkter med en helt annan precision än i de fall leverantören är längre bort.

Nytta och trygghet även ur kundens synvinkel

En produkt tillverkad i närheten ger en fördel och trygghet även ur kundens synvinkel. Leveranserna går snabbare och smidigare. Att reagera på oväntade variabler är också smidigare när leverantören och den egna tillverkningen är ”inom ropavstånd”. Om du tänker på renoveringsprojekt, där du aldrig vet vad som kommer att hända bakom nästa vägg, erbjuder det en stor fördel att en snabbt agerande brandtätningstillverkare kan möta behoven.

I den stora bilden erbjuder samhället också överraskande variabler, vilket vi särskilt har varit tvungna att notera de senaste åren. Covid, Brexit och kriget i Ukraina är bara de mest välkända exemplen på turbulens som påverkar tillgången på produkter. Mitt i kriser är det viktigt att försörjningskedjan är transparent, på en stabil grund och framför allt nära.

Mer ansvarsfulla val

Lokala inköp är förstås också mer ansvarsfulla val. Genom att köpa brandgenomföringsprodukter från en nordisk tillverkare stödjer du alltid lokala företag. Agila och rationella logistikkedjor är alltid ett bättre alternativ, även ur miljösynpunkt. Och självklart är det viktigt att veta varifrån de produkter och material som används på byggarbetsplatserna kommer. Miljömärkningar vägleder konsumenter, företag och leverantörer till mer ansvarsfull och miljövänlig konsumtion och produktion. Det finns inga Svanenmärkeskriterier för prefabricerade brandgenomföringar, vilket orsakar att produkterna i sig inte kan svanenmärkas. De finns på listan över kompatibla produkter, vilket möjliggör fri användning i Svanenmärkta byggnader. Att vårda nordiska arbeten är viktiga värderingar för oss. Därför är det en verklig ära att vara bland de ledande brandgenomföringstillverkare i Norden och att fortsätta vår produktutveckling och tillverka brandgenomföringar i vår egen fabrik. Självklart ska brandsäkerheten alltid stå i centrum för allt utvecklingsarbete inom vårt område. Det är dock lika viktigt att ständigt utveckla vår produktion och processer mot ett mer kund- och miljömedvetet sätt att göra saker på.