Sewatekilla on nyt oma toimipiste Ruotsissa

01.03.2023

Vuoden 2023 alusta alkaen Sewatekilla on ollut oma toimipisteensä myös Ruotsissa. Laajentuminen naapurimaahan tapahtuu tytäryhtiön Sewatek Sverige AB:n avulla. Eteläisessä Tukholmassa sijaitseva konttori on liikenteellisesti hyvällä sijainnilla, jotta uusia ja nykyisiä asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman laadukkaasti myös paikan päällä.

”Olemme olleet jo useamman vuoden aktiivisia Ruotsin suuntaan, mutta nyt oli aika jalkautua pysyvästi Ruotsin maaperälle. Pystymme palvelemaan Ruotsin asiakkaitamme paremmin, kun olemme fyysisesti täällä.”, kertoo Sewatekin Ruotsin myyntipäällikkö, Ilkka Hemminki.

Sewatek on tullut jäädäkseen Ruotsiin

Paloturvallinen rakentaminen on Ruotsissa tärkeää ja siellä arvostetaan korkealle laadukkaita ja kestäviä ratkaisuja. Ruotsin markkinassa on paljon potentiaalia myös määrällisesti. Suomessa jo toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle naapurimaahan laajentuminen on usein myös hyvin luontainen vaihtoehto.

”On hyvä muistaa, että Ruotsin markkinoilla olemme vielä tuore ja ei kovin tunnettu toimija. On tärkeää, että teemme ahkerasti jalkatöitä tunnettuutemme kasvattamiseksi ja sitä kautta saamme lunastettua myös omaa markkinaosuuttamme täällä Ruotsissa. Se on kuitenkin selvää, että olemme tulleet jäädäksemme.”, toteaa Hemminki.

Kilpailuetuna valmisosarakentamisen tuomat mahdollisuudet

Uuteen markkinaan kotiutuminen vaatii työtä ja aikaa, mutta Sewatek on kerännyt oppeja tätä varten jo vuosia ennen virallisen toimipisteen avaamista. Alkuun on tärkeää pystyä tunnistamaan kohdemaan asiakkaiden todelliset tarpeet ja varmistua ratkaisujen tarjoamista hyödyistä uudessa markkinassa.

”Ruotsissa on totuttu rakentamaan kaikki paikan päällä. Sewatekin kilpailuetuna näen sen, että pystymme tuomaan suomalaista valmisosarakentamisen kulttuuria Ruotsin puolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pystymme ratkaisujemme avulla lyhentämään ja tehostamaan rakentamiseen kuluvaa aikaa”, kertoo Hemminki.

Ruotsi on Hemmingin mukaan monelta osin hyvin samankaltainen kuin Suomi, mutta pieniä eroavaisuuksiakin löytyy.

”Meidän etumme on se, että olemme joustava ja ketterä toimija ja pystymme sopeuttamaan tuotteemme soveltuvaksi markkinaan kuin markkinaan.”

Hommat jatkuvat tutulla kaavalla, mutta vain kahdessa maassa

Myyntipäällikkömme Ilkka Hemminki tukee Sewatek Sverige AB:n liikkeelle lähtöä ja laajentumista olemalla paljon paikan päällä Tukholmassa. Ilkka huolehtii edelleen Länsi-Suomen asiakkaista, mutta uutena myyntialueena hän on ottanut haltuunsa Keski-Ruotsin. Eteläisen Ruotsin myyntialue on Sewatekin tuoreimman vahvistuksen, pitkään palokatkoasennuksia tehneen ja johtaneen, David Carlsonin vastuulla. Peter Karlsson huolehtii puolestaan Pohjois-Ruotsin myyntialueesta toimien kuitenkin pääosin Suomesta käsin.

”Sisäisiä toimintatapoja uuden toimipisteen avaaminen ei ole juurikaan muuttanut. Esimerkiksi itse teen Suomen tiimin kanssa lähes yhtä tiiviisti yhteistyötä kuin aikaisemminkin. Ainoa ero on se, että olen fyysisesti täällä Ruotsissa ja pystyn paremmin palvelemaan uusia asiakkaita täältä käsin. Suomeen toki vierailulle ajaa melko säännöllisesti niin perhe kuin asiakkaat Länsi-Suomessa.”, toteaa Hemminki.