ETA – Sewateks produkter motsvarar de senaste brandtekniska kraven ännu bättre

13.04.2023

Sewateks europeiska tekniska bedömningar (ETA) har åter uppdaterats. Med hjälp av bedömningarna säkerställs att Sewateks produkter motsvarar kvalitetskraven inom byggbranschen ännu bättre. ETA innebär att de testade produkternas egenskaper och systemet för produktionskontroll har bedömts i enlighet med de europeiska standarderna.

I de nya ETA-godkännandena ingår bland annat U/U-resultat från avloppsrör, nya dB-avloppsrör och förbättringar av produkter som avsetts för massivträväggar (CLT/LVL). Att ansöka om godkännande är ingen helt enkel process, eftersom det oftast finns flera brandprovningar i bakgrunden.

”Vi strävar alltid efter att förbättra så många produkter åt gången som möjligt”, säger Peter Karlsson, Sewateks nyckelkundssäljare.

Alla Sewateks brandtätningsprodukter är ETA-bedömda och CE-märkta

Genom enhetlig bedömning säkerställs att olika tillverkares lösningar i olika länder är jämförbara. På så sätt kan kunderna vara säkra på att de alltid får högklassiga och standardiserade lösningar om de väljer en ETA-bedömd produkt.

ETA-bedömningen gör det också möjligt att ansöka om CE-märkning. En CE-märkning på produkten innebär att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller kraven enligt relevanta EU-direktiv. Alla Sewateks brandtätningsprodukter är ETA-bedömda och CE-märkta.

ETA efterfrågas allt oftare också i Sverige

ETA-bedömningen är allt oftare ett kriterium också i Sverige. ETA-bedömningen är ett säkert och enkelt sätt att bevisa produktens duglighet utan projekt- eller ortspecifika tolkningar. Kundernas behov och nya regler påverkar hur ofta bedömningarna ska uppdateras.

”Vi följer noga upp kundernas önskemål och krav och gör därför brandprovningar varje år och låter göra europeiska tekniska bedömningar regelbundet. Detta är viktigt eftersom vi på så sätt säkerställer vår egen konkurrensfördel och kan delta mångsidigare och starkare i olika konkurrensutsättningar när våra produkter uppfyller de senaste kriterierna”, säger Karlsson.

Karlsson vill påminna om att ETA-bedömningarna i sig inte räcker till för att garantera framgång. Produkterna har också andra egenskaper som påverkar deras användbarhet och hållfasthet.

”Man ska komma ihåg att det förutom EI-klassen som fastställs endast utifrån brandprovning också finns andra kriterier som påverkar produkternas framgång på marknaden. Till exempel är produkternas luftljudsisoleringstal och livslängd viktiga egenskaper för konstruktörerna. Därför anger vi även dessa uppgifter i våra detaljritningar som är mer lättlästa än ETA.