ETA-arviointi – Sewatekin tuotteet vastaavat entistä paremmin uusimpia rakennusalan vaatimuksia

04.04.2023

Sewatekin ETA-arviointeja on päivitetty jälleen. Arviointien avulla varmistetaan se, että Sewatekin tuotteet vastaavat laadullisesti entistä paremmin rakennusalan vaatimuksiin. ETA-arviointi tarkoittaa sitä, että testattavien tuotteiden ominaisuudet ja tuotantovalvontajärjestelmä on arvioitu eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Uudet ETA-arvioinnit sisältävät mm. viemäriputkien U/U-tuloksia, uusia dB-viemäreitä ja massiivipuuseinälle (CLT/LVL) tarkoitettujen tuotteiden parannuksia. Arviointien hakeminen ei ole aivan yksinkertainen prosessi, sillä taustalla on yleensä useampia polttokokeita.

”Pyrimme aina hakemaan parannuksia mahdollisimman moneen tuotteeseen kerralla.”, kertoo Sewatekin avainasiakaspäällikkö Peter Karlsson.

Kaikki Sewatekin palokatkotuotteet ovat ETA-arvioituja ja CE-merkittyjä

Yhdenmukaisella arvioinnilla varmistetaan, että eri valmistajien ratkaisut eri maissa ovat vertailukelpoisia. Näin asiakkaat voivat varmistua siitä, että valitsemalla ETA-arvioidun tuotteen, he saavat käyttöönsä aina laadukkaat ja standardisoidut ratkaisut.

ETA-arviointi mahdollistaa myös CE-merkinnän hakemisen. CE-merkintä tuotteessa kertoo siitä, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU-direktiivien vaatimukset. Kaikki Sewatekin palokatkotuotteet ovatkin ETA-arvioituja ja CE-merkittyjä.

Rakennusvalvonta edellyttää tuotteiden ETA-arviointeja

Suomessa rakennusvalvonta on linjannut, että palokatkotuotteiden osalta tulee aina ensisijaisesti käyttää ETA-arvioituja tuotteita. Asiakkaiden tarpeet ja uudet säädökset vaikuttavat siihen, kuinka usein päivityksiä arviointeihin on hyvä tehdä.

“Seuraamme tarkasti asiakkaiden toiveita ja vaatimuksia, joten teemme polttokokeita vuosittain ja teetämme ETA-arviointeja säännöllisesti. Tämä on tärkeää, sillä näin varmistamme omaa kilpailuetuamme ja pystymme osallistumaan monipuolisemmin ja vahvemmin eri kilpailutuksiin, kun tuotteemme vastaavat uusimpia kriteerejä”, kertoo Karlsson.

Karlsson haluaa muistuttaa, että pelkkiin ETA-arviointeihin nojaaminen ei yksinään takaa menestystä. Tuotteissa on myös muita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden käytettävyyteen ja kestävyyteen.

“On muistettava, että pelkän polttokokeista määräytyväen EI-luokan lisäksi on olemassa myös muita tuotteisiin liittyviä kriteerejä, jotka vaikuttavat markkinoilla menestymiseen. Esimerkiksi tuotteiden ilmaäänieristysarvot ja käyttöikä ovat sellaisia, joita suunnittelijat pitävät tärkeinä. Ilmoitamme siksi nämäkin tiedot ETA:a helppolukuisemmissa detaljipiirustuksissamme.”