Vem får utföra brandtätning?

08.02.2022

Kräver noggrannhet men är ingen kärnfysik

En ganska vanlig fråga vid fastighetstekniska genomföringar verkar vara vem som får utföra brandtätning. Även om det finns inget lagkrav på certifiering eller utbildning för att utföra brandtätning, är det viktigt att den som utför arbetet utför arbetet har goda kunskaper och erfarenhet om de använda produkter. Situationen är analog med nästan vilken bransch som helst; enklare arbeten kan utföras med mindre erfarenhet, medan mer krävande arbetsmoment kräver mer erfarenhet och ofta också bevisad kompetens.

Den ökade uppmärksamheten från myndigheterna och beställarnas bättre vaksamhet har dock ställt nya krav på brandskydd. Om konstruktören har upprättat en brandskyddsdokumentation för objektet och om entreprenören även är skyldig att ha en genomförande- och egenkontrollplan samt ett omfattande överlämningshandlingar, kan uppdraget inte utföras utan en noggrann studie av olika brandgenomföringsprodukter.

Brandtätning av el och VVS ledningar är direkt relaterad till säkerhet, men är också kopplat till boendekomfort via till exempel luftljudsisolering. Brandgenomföringar är dock ingen kärnfysik när det gäller deras funktion, även om det är klart att installatören måste veta vad han gör. Driftsprinciperna för brandgenomföringsprodukter bygger på att säkerställa isolering och täthet genom att förhindrande värmeöverföring och brandgasspridning mellan brandceller.

Att brandtäta själv som en bygg-/VVS-entreprenör eller som upphandlad tjänst från en specialist?

Brandtätning kan göras bra eller dåligt oavsett installatörens erfarenhet eller utbildning. Ingen kan memorera alla produktdetaljer och godkännanden, vilket gör att installation av brandgenomföringar alltid kräver särskild omsorg och noggrannhet även om man är en erfaren installatör.

Det finns ingen anledning att oroa sig för att installera brandgenomföringar. Byggarbetare, elektriker eller VVS-are kan installera brandgenomföringar så länge man följer planer, rapportera avvikelser och dokumenterar sitt arbete. För att underlätta dokumentation finns det olika lättanvända digitala verktyg tillgängliga på marknaden.

Palokatkon asentamista. H-sarja paikallavaluvälipohjaan asennettuna.

För vår del strävar vi efter att underlätta brandtätningsarbetet

De flesta av Sewateks produkter är prefabricerade färdigbrandgenomföringar som gjuts in i konstruktionen antingen på byggarbetsplats eller redan i prefabfabriken. På så satt slipper man inte bara separata brandtätningsarbeten men även gjuta igen ursparningar i konstruktionen.

Oavsett om våra produkter gjuts in i konstruktion eller installeras i förborrade hål, har vi strävat efter att göra installationsarbetet så enkelt som möjligt. Genom åren har vi samlat massor av feedback och utvecklingsförslag från våra kunder och detta har hjälpt oss att kontinuerlig vidareutveckla våra produkter.

Utöver installationsvänliga produkter och tydliga installationsanvisningar erbjuder vi på Sewatek gärna en mängd olika produktutbildningar, allt från produktval till installation och slutdokumentation. Utbildningen fungerar genom att motverka fel fastän beställaren inte skulle kräva utbildningen skilt från entreprenören.