Sewatek – tillväxt trots pandemin

21.12.2021

År 2021 har varit lärorikt och intressant på många olika sätt, men framför allt har det varit framgångsrikt för Sewatek. Det verkar så, att trots det andra året av det globala undantagstillståndet håller sig en variabel oförändrad – vi på Sewatek fortsätter att växa. Vi skulle förstås vilja ta hela äran av tillväxten själva, men faktumet är att nästan hela byggbranschen har kunnat anpassa sig till utmanande förhållanden och året 2021 blev ett oväntat starkt år för hela branschen. En stor del av vår egen tillväxt kommer dock från kunders tillit till oss och till våra produkter. Detta är vi tacksamma för och det motiverar oss att ständigt utveckla och testa nya produkter för att visa att vi är värda våra kunders förtroende.

Satsningar visar resultat i både Sverige och Finland

Låt oss ta en närmare titt på hur vi har uppnått våra mål. Vi har gjort betydande investeringar i vårt utbud av renoveringsprodukter under de senaste tre åren och detta börjar nu ge resultat. I takt med att vi har utvecklat nya lösningar har vi också utökat användningsområden för våra befintliga produkter. Under de senaste 12 månaderna har vi genomfört fyra storskaliga brandtester som i första hand har testat våra befintliga produkter för varierande användningsområden och konstruktionsmaterial. Ett bra produktexempel är Multigenomföringen vilket har slagit sig igenom i båda nyproduktion och ombyggnads sektorerna. Samtidigt har vi skärpt vår marknadskommunikation vilket har utökat vår kännedom speciellt i Sverige.

I och med de nya produkttesterna ligger vi i ett utmärkt läge när det gäller byggande av flervåningshus av trä. I och med att träbyggandet blir alltmer populärt kan vi helt ärligt säga att vårt utbud av olika brandgenomföringar för träkonstruktioner är helt överlägset jämfört med andra produkter på marknaden.

Det bästa sättet att mäta det gångna året är försäljningssiffror. Under året har vi fått många nya kunder och de existerande kunderna återkommer till oss med projekt efter projekt. Denna feedback är den bästa indikationen på att våra produkter gör det vi lovar och den servicekunniga personalen erbjuder det lilla extra som man inte alltid är van med i byggbranschen. Under 2021 har Sewatek blivit större än någonsin innan, inte bara omsättningsmässigt men även sett till antalet anställda. Som tack till vår personal för goda insatser och hårda arbetet under året ger vi alla en veckas extra betald semester under julen.

Högre tempo i utvecklingsarbetet

Vi har funnit framgång på många olika fronter men det är inte dags att vila på våra lager. Om vi fortsätter med motorsportterminologin är växeln bara på trean och i detta företag trycks kopplingen in endast för uppväxling. Nu ska vi ta ett litet uppehåll för att njuta av julen och ladda batterier. Efter årsskiftet är det dags att rulla upp ärmarna igen med ny energi. Vårt ledord för nästa år kommer att vara ännu mer produktutveckling för vår kunders nytta och för att hålla oss i ledning när det kommer till brandtätning.  Att fortsätta ta hand om våra kunder med hög respekt är förstås också givet. 

Som slutord vill jag tacka våra kunder, samarbetspartners och våra fantastiska anställda för året 2021. Jag önskar alla en trevlig och avkopplande Jul och nya framgångar för 2022!

Med vänlig hälsning,

Timo Husu, VD