Brandsäkerheten i trähöghus kräver nytt tänkande även vid brandtätningen

30.11.2021

Industriellt träbyggande har blivit allt vanligare under de senaste åren och den här trenden verkar inte vända. Det här innebär att flera lösningar som redan är beprövade och testade i betongkonstruktioner, behöver planeras om för att kunna passa i träbyggnad. Detta gäller inte minst när man pratar om brandtätning och brandtätningsprodukter. Vad krävs egentligen av projekteringen och byggentreprenörerna för att uppnå ett brandsäkert trähöghus?

Från gamla timmerhus till moderna trähöghus

Trä har varit ett vanligt byggnadsmaterial i Sverige under flera århundraden, men även om traditionen av träbyggnad är lång så var det länge frågan om mindre en- eller tvåvåningshus. De trähöghus som byggs idag började egentligen först byggas under 1990-talet i den privata sektorn. Under 2010-talet har sedan olika utvecklingsprogram bidragit till att träbyggande blivit allt vanligare. De nordiska länderna har dock inte byggt trähöghus i lika stor utsträckning som i centraleuropa, även om trä är ett material som vi har gott om. Diskussionen om hur lönsamt träbyggande är och de möjligheter som träbyggande medför handlar ofta om regelverk kring brandsäkerhet. Även om brandskyddsregelverket har ändrats för att möjliggöra ännu högre hus i trä, fortsätter diskussionen om brandsäkerhet än idag.

Att jämföra byggnadsmaterialens egenskaper behöver inte betyda att ett material är bättre

Om man har följt med diskussionen om konstruktionsmaterial på nära håll, så kan man konstatera att förespråkare av olika byggnadsmaterial ofta verkar ha en stor konflikt sinsemellan. Detta beror oftast på dålig kommunikation eller snarare bristen på kommunikation mellan dessa parter. Träbyggare upplever ännu att det förekommer orimligt höga krav på brandsäkerheten, medan betongbyggare kan anse att beslutsfattarna ofta föredrar träbyggandet. Men det är ingen skillnad om en byggnad byggs i trä, i betong eller om det är frågan om en hybridkonstruktion av trä, betong och stål, brandsäkerheten är ändå en viktig del som måste beaktas. Som en expert av brandtätning i både trä- och betongbyggnad så kan vi konstatera att alla byggnadsmaterial har olika egenskaper som måste tas till beaktande i brandsäkert byggande.

Valet av byggnadsmaterial är inte alltid det viktigaste

Att den här artikeln handlar om träbyggnad behöver inte betyda att den förespråkar träbyggande eller att den är ett ställningstagande emot betongbyggande. Snarare är det endast positivt att det äntligen undersöks mera om olika boendeupplevelser i olika typer av byggnader och att både livscykelkostnader och miljöpåverkan beaktas, inte endast byggkostnaderna. När vi tänker på miljön så krävs det att både inom trä- och betongbyggande tillämpa alla möjliga åtgärder för att kunna minimera koldioxidavtrycket.

Träbyggandet kräver nya lösningar av redan lösta problem

Det är förståeligt att det industriella trähöghus- och modulbyggande intresserar alla parter i byggsektorn och därför fortsätter träbyggnad att toppa rubriker. De problem som för länge sedan lösts vid betong kräver ibland nya lösningar för att fungera vid träbyggnad. Bekymmer så som fuktskador, ljudisolering och brandsäkerhet är säkert utmaningar som många är bekanta med.

Många av de utmaningarna beträffande brandsäkerheten i träbyggnader har försökts att lösa genom åren med olika restriktioner. Det var inte länge sedan som det var omöjligt att bygga mer än två våningar med trästomme, och restriktionerna gällande synliga träytor samt sprinklersystem skapar sina egna utmaningar än idag.

Även trähöghus är brandsäkra

När man talar om brandtätning så är det bra att minnas att begreppet inte bara behöver syfta på rör- och kabelgenomföringar i fastigheten, utan även luftspalter bakom fasadbeklädnad, takfot och vinden. Vid träbyggnad måste extra mycket uppmärksamhet fästas på de här sakerna, även om utmaningar beträffande brandsäkerheten vid taket och vindsbjälklaget är på stort sätt de samma oberoende av byggnadens stommaterial. Även från kabel- och rörgenomföringsvinkel finns det inte stora skillnader mellan trä- och betongkonstruktioner. Flera av våra brandtäta genomföringar för träkonstruktioner har uppnått exakt samma brandklasser som vid betong.

Så klart måste man komma på att det finns skillnad mellan trä och trä. Exempelvis skiljer sig en träregelvägg med gipsskivor mycket från t.ex. en massivträvägg som beträffande brandtätning har likheter med betong.

Konkurrens främjar även utvecklingen av trähöghusens brandsäkerhet

Tidigare har det funnits beklagligt få testade lösningar för att brandtäta träkonstruktioner. Att träbyggnader blir att vanligare är till allas fördel. Detta främjar utvecklingen i byggbranschen och på sikt ännu mer kostnadseffektiva och brandsäkra byggnader. Den växande marknaden har också lyckats locka med nya tillverkare. Vi på Sewatek har jobbat med brandsäkring av massiva träkonstruktioner i nästan åtta år och vi önskar även nya konkurrenter varmt välkomna för att bidra till att området utvecklas framåt.