Nya omfattande godkännanden för Sewateks brändtätningsprodukter

14.09.2021

Våra brandtätningsprodukter fick flera nya produktgodkännanden till följd av de senaste brandtesterna. De nya godkännandena möjliggör ännu bättre nya Sewatek-produkter för att underlätta planerings-, konstruktions- och brandtätningsarbetet. Som följd av de nya testerna kunde vi även höja nuvarande brandklasser för flera av våra produkter.

De nya produktgodkännandena gäller för brandtätningsprodukter till både massivträkonstruktioner samt brandgenomföringar i betongkonstruktioner. Med de nya godkännandena utökades möjligheterna att brandtäta genomföringar av kabelbuntar samt sortimenten av ljuddämpande avloppsrör som är testade med våra produkter. En väldigt efterfrågad nyhet är möjligheten att installera en avskuren D-serien multigenomföring ovanpå avloppsmuffen. Nu är det även möjligt att brandtäta övergångskopplingar mellan gjutjärns- och plastavlopp med testade och godkända produkter.

De nya CE-märkningarna av Sewateks produkter är baserade på Europeisk Teknisk Bedömning (ETA). ETA-dokumenten är baserade på ett antal brandtester som utförts i enlighet med den europeiska teststandarden (EN1366-3). Dessa inkluderar även resultat för brandtätning av ventilationskanaler, även om de inte omfattas av ETA-standarden.

Utökade användningsområden för D-serien multigenomföring och SWT-105 brandmassa

Förbättrade resultat efter de nya testerna utökar användningsområdet av D-serien multigenomföringar i både massivträ och betongkonstruktioner. De nya användningsområdena innehåller bland annat en hel bunt av nya ljuddämpande avloppsrör – och på tal om bunt är D-serien en utmärkt lösning för att brandtäta genomföringar av kabelbuntar.

Det är även möjligt att använda D-serien ovanpå det ljuddämpande avloppets muff.

Sewatek D-150-D140 viemäriläpivienti

D-serien multigenomföring

Sewatek SWT-105 paloakryyli

SWT-105 brandakryl

SWT-105 brandakrylmassa bedömdes att utmärka sig i brandtätning av rör (även PEX) och kablar i massivträkonstruktioner. Det finns en stor efterfråga på marknaden för godkänd brandmassa till massivträkonstruktioner och SWT-105 blir en säker och kostnadseffektiv lösning till detta behov.

SWT-105 brandakryl har sedan tidigare testats med metallrör och enskilda kablar i betongkonstruktioner, men nu har produkten också blivit godkänd som brandtätning för PEX- och Alupexrör samt större kabelbuntar.

Betydande förbättringar i brandtätning av massivträkonstruktioner

De nya godkännandena kommer att innebära betydande förbättringar till prefab-genomföringar i massivträkonstruktioner. D2-serien som redan länge har varit beprövad och en omtyckt produkt i betongkonstruktioner och regelväggar, kan från och med nu användas även i KL- och LVL-träkonstruktioner. Detta betyder att vi kan ersätta D-seriens D42, D62 och D92 genomföringar med den mer kostnadseffektiva D2-serien, som enligt de senaste testerna uppnår upptill EI 90 brandklass.

Sewatek D2-sarjan palokatko

D2-serien brandgenomföring

Sewatek D2-sarjan palokatko tuotteen osa

D2-serien brandgenomföring

Den eftertraktade C-serien övergångsmanschetten

C-serien manschetter godkändes som brandtätning mellan övergångar från gjutjärnsavlopp till plastavlopp i betongkonstruktioner. En sådan övergångsmanschett har varit en av de mest efterfrågade nyheterna och nu kan vi stolt tillägga produkten till vårt sortiment.

Även S-serien och H-serien som används mest i nyproduktion har igenom de nya testerna fått förbättrade brandklasser och nya användningsområden.

Vi utvecklar och utvecklas för våra kunders bästa!

Vi utvecklar och testar ständigt för att göra Sewateks produkter ännu mer mångsidiga, brandsäkra och kostnadseffektiva. Vårt omfattande produktsortiment innehåller prefabricerade brandtätningar för de flesta brandtätningsbehov inom nyproduktion och ombyggnad. Utöver våra högkvalitativa produkter erbjuder vi branschledande och professionell support till våra kunder – så tveka inte att höra av dig till oss med frågor.

De nya ETA-dokumenten för våra produkter finns här.