Sewatek underlättar brandtätning vid renovering

27.09.2021

Beroende på om det är fråga om nyproduktion eller en renovering, så finns det stora skillnader mellan projektering och byggmetoder. Oftast är riskerna större vid ombyggnad än när det handlar om nyproduktion, eftersom tidsschemat ofta är mer tajt, överraskningar kan visa sig i konstruktionen samt att bakslagen är svåra att förutspå. Vi på Sewatek har vilja att för vår del underlätta arbetet vid stambyte- eller renoveringsprojekt och därför har vi utvecklat nya brandtätningsprodukter för genomföring av kablar och rör.

Riskerna vid ombyggnader beror på många olika saker

Till de centrala utmaningarna vid renovering hör brandskyddsprojektering. Till skillnad från nyproduktioner då planerna är oftast väldigt flexibla, eftersom det byggs nytt, så har byggaren vid en ombyggnad inte alls lika stor valmöjlighet. I praktiken överensstämmer de gamla planerna inte med verkligheten och när man river ut olika konstruktioner kan nästan vad som helst undangömt komma fram.

Brandskyddsprojektering vid ombyggnad görs inte lättare av att byggnader från olika tidsperioder har olika konstruktionsmetoder och brandtätningsprodukter är testade endast med konstruktionstyper från 1950-talet framåt. Därför behöver dagens brandsäkerhetsstandarder ofta anpassas en hel del vid äldre brandtätningsplanering av äldre byggnader.

Ett exempel är gamla plattbärlag som ofta användes i hus byggda mellan 1920 och 50-talet, där bland annat byggavfall, naturprodukter och industriella biprodukter användes som isoleringsmaterial under pågjutningen. I sådana konstruktioner måste antingen konstruktionen brandtätas under hela längden av genomföringen eller använda specialprodukter avsedda för sådana konstruktioner. Oavsett hur man väljer av brandtäta sådana konstruktioner måste brandtätningen oftast få ett specifikt godkännande från övervakaren. Detta i sin tur kräver åtminstone brandtätningstillverkarens utlåtande beträffande brandtätningarnas funktion och säkerhet.

När det handlar om en renovering så är även tidsschemat begränsat. Vid en ombyggnad eller ett stambyte krävs det ofta att byggnadens invånare bor någon annanstans eller har begränsad tillgång till byggnaden och arbetet måste vara klart inom bestämd tid. När arbetet fortgå enligt planerna hölls kostnaderna också i kontroll.

Sakkunnighet och rätta produkter för brandtätning vid renoveringar

Att brandtäta ombyggnadsprojekt kräver kunskap samt en förmåga att kunna anpassa sig efter projektet från brandtätningsleverantören. Vårt mål är att erbjuda säkra och kostnadseffektiva brandtätningslösningar oavsett projektet. Därför har vi under de tre senaste åren satsat extra på att ta fram produkter som lämpar sig för renovering och stambyte.

Vi är väl bekanta med branschen och våra produkter är utvecklade och testade speciellt för att klara av de utmaningar som renoveringar ofta medför. Med hjälp av vår sakkunnighet kan vi leverera lösningar även till de mest krävande projekt. Eftersom vi vet hur tajt tidsschemat vanligen är vid en renovering, har vi säkerställt att våra produkter finns tillgängliga snabbt på byggarbetsplatsen och bli smidiga och snabba att installera på platsen.

En ökad efterfrågan på brandtätningsprodukter för ombyggnad

Ett stambyte är ofta ett bostadsrättsföreningens största och dyraste investering. Även om brandtätningen är bara en liten del av helhetskostnaden, är den ur en säkerhetsvinkel ett otroligt viktigt arbetsmoment. Vårt huvudsakliga mål är att erbjuda lösningar som möjliggör att hela processen från projekteringen till arbetet på projektet kan utföras så effektivt som möjligt.

Våra nya prefabricerade brandgenomföringar har verkligen tagits bra emot på projekten och efterfrågan på våra produkter har ökat markant i takt med att ordet har spridits på branschen.

I sin enkelhet gör våra produkter det som vi lovar och hjälper våra kunder att hålla tidscheman och kostnader i kontroll. Så det är väl inte så konstigt att våra kunder är nöjda.