Sewatek tuo avun korjausrakentamisen palokatkohaasteisiin

16.09.2021

Rakentamisen suunnittelussa ja toimintamalleissa on suuria eroja riippuen siitä, rakennetaanko uutta vai korjataanko vanhaa. Korjausrakentamisessa riskit ovat uudisrakentamista suuremmat, sillä aikataulut ovat usein tiukemmat, eikä rakenteista paljastuvien yllätysten sekä takapakkien määrää voi ennalta tietää. Me olemme halunneet tuoda asiantuntemuksemme entistä voimakkaammin korjausrakentajien avuksi ja olemme tehneet määrätietoista työtä uusien palokatkoratkaisujen kehittämiseksi.

Korjausrakentamisen riskit tulevat monesta suunnasta

Korjausrakentamisen keskeisimmät haasteet heijastuvat myös palokatkojen suunnittelemiseen. Siinä missä uudisrakentamisessa rakennetaan uutta ja suunnitelmat ovat hyvin sovellettavissa, ovat korjausrakentajan kädet paljon sidotummat. Reunaehtoja ja rajoituksia tuovat myös purettavat järjestelmät ja säästettävät rakenteet, joiden toteutukset eivät aina mukaile vanhoja suunnitelmia ja niiden alta saattaa paljastua käytännössä mitä tahansa.

Korjausrakentamiseen tehtävien palokatkoratkaisujen haastavuutta lisää myös se, että eri aikakausien rakennuksissa on käytetty erilaisia tyyppirakenteita ja palokatkoja testataan yleisesti standardeilla, jollaisia on käytetty vasta 1950-luvulta alkaen. Nykymääräyksiä joudutaankin soveltamaan runsaasti vanhempien rakennetyyppien palokatkosuunnittelussa. Hyvänä esimerkkinä tästä on 1920-luvulta aina 50-luvun alkuun asti yleisesti käytetyn alalaattapalkisto tyyppisen välipohjan palokatkot. Näissä rakenteissa palokatkojen kohdalle täytyy lisätä palamatonta materiaalia tai suunnitella erikoistuote, joka meiltä onnistuu myös.

Ei-standardinmukaisien rakenteiden palokatkojen hyväksyntä täytyy usein hoitaa rakennusvalvonnan kanssa paikallisen hyväksynnän menetelmällä, johon tarvitaan vähintään valmistajan lausunto. Usein tarvitaan myös kolmannen osapuolen näkemys palokatkon toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Korjausrakentamisessa myös aikataulut ovat usein tiukat. Kun korjataan tai ylläpidetään vanhaa, on joku aina evakossa ja tämän takia esimerkiksi linjasaneeraukset halutaan maaliin nopeasti. Kun korjausrakentamisen aikataulut pitävät, myös kustannukset yleensä pitävät.

Palokatkoratkaisuja ja -asiantuntemusta korjausrakentamiseen

Korjausrakentaminen vaatii erityistä ketteryyttä ja kykyä mukautua myös palokatkojen toimittajalta. Meidän tavoitteemme on tarjota turvalliset ja kustannustehokkaat palokatkotratkaisut jokaiselle. Tämän johdosta olemme panostaneet viimeiset kolme vuotta erityisesti korjausrakentamiseen ja linjasaneerauksiin soveltuvien tuotteiden kehittämiseen.

Tuotteemme on kehitetty ja testattu palvelemaan erityisesti korjausrakentamisen palokatkohaasteissa. Lisäksi tunnemme alan ja tiedostamme hyvin korjausrakentamisen mukanaan tuomat haasteet. Asiantuntemuksemme ansiosta emme hätäänny muuttujien edessä ja voimme tuoda ketteryyttä haasteellisiinkin paikkoihin. Tiedostamme korjausrakentamisen tiukat aikataulut ja panostamme erityisesti siihen, että tuotteemme ovat työmailla käytettävissä nopeasti ja täsmällisesti.

Korjausrakentamisen palokatkoratkaisuilla kasvava kysyntä

Linjasaneeraus on usein taloyhtiön suurin ja kallein investointi, jossa palokatkot ovat pieni osa kokonaiskustannuksesta, mutta äärimmäisen tärkeä osa rakennuksen paloturvallisuutta. Päämäärämme on tarjota ratkaisuja, joiden avulla kaikki osapuolet – suunnittelijat, urakoitsijat, valvojat ja viranomaiset – pystyvät tekemään oman työnsä mahdollisimman tehokkaasti.

Uudet palokatkoratkaisut ja asiantuntemuksemme ovat tulleet korjausrakentamisessa tarpeeseen, sillä kysyntä on ollut kovassa kasvussa sitä mukaa kuin tietoisuus on levinnyt. Asiantuntemustamme käyttävä korjausrakentaja tilaa hyvin suurella todennäköisyydellä meiltä myös uudestaan.

Ja miksi ei tilaisi? Ratkaisumme ovat toimivia ja pystymme ratkaisemaan korjausrakentamisen haasteita entistä sujuvammin ja kustannustehokkaammin. Olemme kotimainen asiantuntija, jonka kaikki tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Avainlippu-merkin alla Suomessa.