Brandtäta med prefab-genomföringar

28.10.2021

Prefabriceringsgraden inom byggbranschen ökar hela tiden när branschen siktar på att öka konkurrenskraften och effektivisera byggprocesser. Brandtätning är en liten men ytterst viktig del av byggandet och gynnas på samma sätt av prefabricering som andra byggmoment.

Att utföra brandtätning av rör och kabelgenomföringar med prefabricerade brandgenomföringar ger en betydande nytta till alla parter i byggandet. Prefabricerade brandgenomföringar dimensioneras redan på fabriken efter de genomgående rören och ledningarna och kan gjutas in i konstruktionen. På så sätt uteblir borrning och eftergjutning helt från byggarbetsplatsen i samband med ett separat brandtätningsarbete. Men som alltid med prefabricering ökar kravnivån på planeringsarbetet under projekteringen.  

En bra projektering är halva jobbet

Vid stambyte och ombyggnation installeras brandtätningar oftast i ett borrhål, och den exakta placeringen av borrhålen kan bestämmas i sista stund. Vid nyproduktion bör brandtätning ses som en del av helheten där konstruktionen, isoleringen och valet av rörmaterial och -storlekar alla påverkar varandra. För ett enkelt utförande krävs det en noggrann planering där man redan i tidigt skede dimensionerar och planerar de olika VVS och fastighetstekniska installationerna. Speciellt under gjutfasen betonas vikten av måttnoggrannhet så att brandgenomföringar sitter där de ska i konstruktionen. En platseffektiv och tidsbesparande genomföring gläder inte om den har monterats på fel plats.

Mjukvaruvärlden är överraskande komplex från en genomföringssynvinkel. Till exempel görs konstruktions-, VS- och elplanering oftast av olika personer med olika programvaror. För att underlätta planeringsarbetet finns Sewateks produkter med i de vanligaste programvarorna för planering och projektering. Ett separat Sewatek Connector-verktyg hjälper till att föra information över olika gränssnitt mellan CAD-program. Mjukvarufältet utvecklas ständigt och vi strävar att utvecklas i samma takt.

Generellt är det dock enkelt att arbeta med prefabricerade genomföringar och slutresultatet blir automatiskt bra, så länge planeringen har gjorts noggrant och installationsanvisningar följts. Det lönar sig alltid att kontakta oss direkt med frågor och funderingar så vi kan bidra med vår expertis i en så tidig fas som möjligt. När man installerar brandgenomföringar kommer vi även gärna på plats för att hjälpa till och ge råd. Alla våra produkter har designats så att de kan installeras smidigt utan några förkunskaper.

Spara tid, pengar och besvär med prefab-brandgenomföringar

Oftast är den största bristvaran i byggprojekt tid. Den stora nyttan med prefabricerade brandgenomföringar är att de finns redan på plats i konstruktionen när man behöver dem. VVS- och elinstallationer kan göras i sin egen takt utan behov att synkronisera kalendern med brandtätaren. När man räknar bort onödiga arbetsmoment som borrning och eftergjutning sparar man inte bara tid men även pengar.

Våra produkter passar lika bra till nyproduktion och modulfabriker som till ombyggnad. Vi är dock inte bara en tillverkare av kvalitetsprodukter utan även ett expertbolag inom brandtätning. Vi erbjuder gärna vår expertis och sakkunnighet till våra kunder för att underlätta planeringsarbetet eller allmänt hjälpa till med frågor kring brandtätning.

Så tveka inte att höra av dig, vi har specialiserat oss på brandtätning så att du kan specialisera dig på någonting annat.