Puutteet palokatkorakentamisessa näkyvät usein karulla tavalla

28.04.2021

Aina aika ajoin julkisuuteen nousee tapauksia, joissa rakennusten paloturvallisuus osoittautuu puutteelliseksi. Viimeisen vuoden ajalla tätä kyseenalaista mainetta ovat niittäneet Helsingin Maunulan ongelmataloksi kutsuttu rakennus, jota Helsingin Sanomissa siteerattiin ”liekinheittimeksi”. Rakennuksen poistoilmahormeissa ei nimittäin ollut palokatkoja ollenkaan. Täällä turvallisuutta kyseenalaistettiin onneksi jo katutason ravintolasta kantautuneen ruoanhajun perusteella.

Jyväskylän Palokan senioritalossa paloturvallisuus oli käytännön koetuksella heinäkuussa. Ihmisuhreilta onneksi vältyttiin tulipalossa, jossa uutisoitiin tulen ottaneen rakenteet poikkeuksellisen nopeasti haltuun. Kyseessä oli vain pari vuotta vanha rakennus ja sen oletettiin olevan paloturvallinen, raporttien mukaan puutteita kuitenkin löytyi. Ammattitaidon ketju on siis jossain vaiheessa katkennut. Mistä rakennusten turvallisuuden laiminlyöminen oikeasti sitten johtuu?

Rakentaminen on pääosin laadukasta ja turvallista

Asia ei onneksi ole aivan niin synkkä, kuin tekstin alku saattaa antaa olettaa. Pääosin rakennukset nousevat nykyisin vakaalla ammattitaidolla suunnittelusta avainten luovutukseen saakka siten, että ne ovat mukavia, käytännöllisiä ja turvallisia asua. Myös linjasaneeraukset hoidetaan suunnitellusti ja niihin on tarjolla uusia käteviä ratkaisuja palokatkorakentamiseen, joita käytetäänkin tehokkaasti hyödyksi.

Kun puhutaan paloturvallisuudesta, on kysymys kuitenkin olla aina lopulta ihmishengistä. Turvallisuutta tuskin laiminlyödään puhtaasti välinpitämättömyydestä johtuen, tarkoituksenmukaisuudesta puhumattakaan. Isoilla työmailla on usein niin paljon muuttujia, että jo useiden eri toimijoiden välisessä viestinnässä jotkut asiat saattavat jäädä liian vähälle huomiolle.

Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on suuri vastuu, sillä hänen täytyy olla varma suunnittelun ja rakennustyön ammattimaisesta toteutuksesta. Suurempien rakennusfirmojen prosessit ovatkin usein siinä määrin kunnossa, että suunnitellut asiat tulevat myös toteutettua käytännössä. Rakennusvalvonta valvoo työn edistymistä, suunnitelmien toteutumista ja työn laatua. Sen silmä ei kuitenkaan pysty vahtimaan työmaan jokaista hetkeä, eikä se ole tarkoituskaan. Parhaimmillaan laadukas ja turvallinen rakentaminen on yhteistyötä, jossa jokainen osatekijä pitää ammattitaidollaan huolta oman työ sujumisesta suunnitelmien mukaan, ja piiskaa omalla tekemisellään myös muita suoriutumaan tehtävästään huolellisesti ja ammattimaisesti. Toisaalta: kun yksikin tekijä saa kierteet väärälle jengalle, on ongelmilla riski kertautua jokaisessa työvaiheessa ja se näkyy kasvavien kulujen kautta budjetin paukkumisena, tai pahimmassa tapauksessa lopulta puutteina turvallisuudessa.

Säästä järkevällä rakentamisella, älä turvallisuuden kustannuksella

Palokatkojen hinta rakennusvaiheessa on hyvin vähäinen koko projektin hintaan heijastellen. Toisaalta siinä vaiheessa, kun palokatkorakentamisessa ilmenee puutteita, ei säästöistä voida puhua. Vahingoista maksettava hinta nimittäin vaihtelee jossain rakennuksen kärsimien suurten aineellisten vahinkojen ja korvaamattomien ihmishenkien välimaastossa. Ei ehkä kuitenkaan riskin arvoinen säästökohde.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että lisäämällä palokatkot suunnitelmiin jo ajoissa voit kyllä säästää. Ennalta suunniteltuna ja optimaaliseen aikaan asennettuna yhden palokatkon hinta lasketaan kympeissä, jälkikäteen asennettuna puhutaan satasista. Yhden palokatkon hinta muodostuu moninkertaiseksi, kun palokatkoja lähdetään asentamaan jälkikäteen.

On ollut hienoa huomata, että viime vuosien aikana huolellisuus palokatkorakentamisessa ja varsinkin sen suunnittelussa on lisääntynyt huomattavasti. Jokainen tapaus, joissa ilmenee puutteita, on tietysti aina liikaa. Kaikilla kun pitäisi olla oikeus elää ja työskennellä turvallisessa ympäristössä.