Polttotestauksella kohti luotettavampia palokatkotuotteita

08.06.2021

Palokatkojen kaltaisten vahvasti turvallisuuteen vaikuttavien rakennustuotteiden sääntely on varsin tarkkaa. Rakennustuotteiden CE-merkinnän taustalla on yleensä harmonisoidun tuotestandardin mukainen tuotetestaus. Palokatkoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta niille voidaan hakea CE-merkintää eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Esimerkiksi Sewatek-tuotteiden CE-merkinnät perustuvat ETA-asiakirjoihin. ETA-asiakirjojen taustalla taas on osaltamme lukuisien polttotestien aineisto.

Palonkestävyys, tiiveys ja eristävyys tarkkailussa

Polttokokeemme on toteutettu eurooppalaisen testistandardin (EN1366-3) mukaisesti. Lähes kaikki suorittamamme polttokokeet on tehty Espoon Otaniemessä aikaisemmin VTT:n ja nykyään Eurofinsin hallinnoimassa palolaboratoriossa. Käytännössä polttokokeissa selvitetään palokatkon palonkestävyyttä tiiveyden ja eristävyyden näkökulmasta. Palokatkon tulee pysyä tiiviinä tavoitellun ajan, minkä lisäksi lämpötila ei saa olennaisesti nousta rakenteen toisella puolella, vaikka läpi onkin viety lämpöä siirtävää talotekniikkaa.

Palokatkotuotteiden testitarpeet elävät

Polttokoe on palokatkotuotevalmistajalle aina ajankäytöllinen ja taloudellinen ponnistus. Yksittäisen testin hinta virallisine testiraportteineen kohoaa helposti viisinumeroiseksi. Jotta palokatkotuotetta voi kattavasti soveltaa erilaiseen talotekniikkaan ja rakenteisiin, joudutaan käytännössä tekemään useita polttokokeita. Testitarpeita on lähes loputtomasti, ja testauskapasiteetti on valitettavasti rajallinen. Niinpä testiasetelmaa suunniteltaessa ollaan aina vaikean karsinnan edessä. Olemme testanneet jotakin lähes vuosittain, joten totta kai valmisteluprosessi on tehostunut aikojen saatossa. Toisinaan on myös maksettu kalliita oppirahoja, kun testeissä on otettu joko liikaa riskiä tai laskettu liian varman päälle.

Polttokokeissa selvitetään palokatkon palonkestävyyttä tiiveyden ja eristävyyden näkökulmasta.

Asiakkaiden tarpeet ja toiveet määrittävät testauksen tarpeita

Loppuvuodesta 2020 Sewatek on testannut ennen kaikkea korjausrakentamisen palokatkoratkaisuja täyttääkseen aikaisemmista testeistä jääneitä ”aukkoja”. Kaikkia uusia ratkaisuja ei saatu pari vuotta sitten kerralla mahtumaan asetelmiin, ja toisaalta kentältäkin on tullut hyviä vinkkejä testaustarpeista. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet ovatkin meille korvaamattoman tärkeitä testiasetelmia suunnitellessamme. Luvassa on ennen kaikkea laajennuksia desibeliviemäreiden läpivienteihin sekä uusia ratkaisuja kaapeliläpivienneiksi. Erikoisimpia ratkaisuja ovat esimerkiksi vuodonilmaisimen palokatko ohueen hormiseinään tai muunnosmansetti kohtaan, jossa valurautaputki vaihtuu muoviputkeksi.

Tuotekehitys testaamisen keskiössä

Alkuvuodesta 2021 olemme muutaman vuoden tauon jälkeen panostaneet erityisesti massiivipuurakenteiden palokatkojen testaamiseen. Aikaisemmin jo betonirakenteissa ja rankaseinissä hyväksi havaitut tuoteratkaisut testattiin nyt CLT- ja LVL-rakenteisiin. Olemme olleet pioneereja puurakentamisen palokatkoratkaisuissa, mutta useampia vuosia sitten testattu tuotesarja kaipasi päivitystä. Nyt uusilla entistä kustannustehokkaammilla tuoteratkaisuilla pystymme kattavasti tarjoamaan ratkaisuja yhä uudenlaisiin taloteknisten läpivientien haasteisiin tällä alati kasvavalla markkina-alueella.
Koko testaus- ja raportointiprosessia on onnistuttu tehostamaan aikaisemmista vuosista, minkä ansiosta päivityksiä ETA-asiakirjoihin on luvassa jo kesän aikana.