Kannamme vastuumme muuttuvassa maailmassa

09.09.2020

Maailma muuttuu jatkuvasti, alati kiihtyvällä tahdilla. Ne ajat ovat kaukana takana, jolloin teollisuus ja tuotanto raivasivat alaa, ja ympäristö joutui mukautumaan. Huoli ympäristön kantokyvystä ja kestävästä kulutuksesta ohjaa nykyisin nimenomaan yritysten toimintaa uusille urille, jotta ympäristö voisi säilyä elinkelpoisena myös tulevaisuudessa. Meille Sewatekilla on tärkeää olla mukana kantamassa kortemme kekoon ja ohjata toimintaamme jatkuvasti yhteiskunnallisesti vastuullisempaan suuntaan.

Jatkuvasti kohti kestävämpää toimintaa

Tuotannon pitäminen kestävällä pohjalla ja hiilijalanjäljen pitäminen pienenä ovat suuria toimintaamme liittyviä haasteita. Toisaalta ne ovat myös asioita, joiden eteen olemme valmiita tekemään runsaasti töitä. Pyrimme minimoimaan tuotannosta syntyviä jätteitä erilaisilla toimenpiteillä ja valinnoilla. Kehitämme jatkuvasti uusia keinoja, joilla materiaaleja saadaan uudestaan kiertoon ja hävikkiä voitaisiin saada pienemmäksi.

Tehdasrakennuksemme energiatehokkuutta on myös parannettu. Uuden ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän myötä rakennusta ei lämmitetä enää fossiilisilla polttoaineilla.
Pääosa tuotteistamme on kestäviin ympäristövalintoihin ohjaavan Joutsenmerkin kriteerien kanssa yhteensopivia, joten ne löytyvät rakennustuotteiden Joutsenmerkki-tietokannasta.

Kotimaisuus ohjaa valintojamme

Meille kotimaisuus ja kotimaisen työn vaaliminen ovat tärkeitä arvoja. Sen takia on todellinen kunnia-asia saada toimia kotimaisen työn symbolin, Avainlippu-merkin alla. Valmistamme kaikki Sewatek-läpivientituotteet tehtaallamme Askolassa. Myös raaka-aineiden ja alihankkijoiden kohdalla käytämme kotimaisia tuotteita ja toimijoita aina, kun se vaan on mahdollista. Yksi yritys ei muuta maailmaa, mutta jo yksikin yritys voi olla mukana muuttamassa maailmaa. Me jatkamme edelleenkin tuotteidemme voimakasta kehittämistä, jotta voisimme asua turvallisemmassa ympäristössä. Kehitystyömme ei kuitenkaan tapahdu ympäristön tai yhteiskunnan kustannuksella.

Jätä kommentti