Massiivipuurakenteiden hyväksynnät laajenevat

03.04.2018

Sewatekin massiivipuurakenteiden ETA-asiakirja on päivittymässä. Asiakirja laajenee kattamaan CLT-rakenteiden lisäksi myös LVL-rakenteet sekä tarjoaa paloluokkia yhä uusille putki- ja kaapelivaihtoehdoille.

Erityinen painopiste viimeisimmissä palotesteissä on ollut kaapeli- ja putkinippujen läpivienneissä. Asiakirja on lähtenyt VTT Expert Services Oy:ltä lausuntokierrokselle ja päivitetty ETA lienee näin käytettävissä noin kuukauden kuluessa.

Jätä kommentti