Nu satsar Sewatek på att hjälpa Sverige till ett brandsäkert byggande

30.03.2021

Efter ett par år av förberedelser, tester och registrering av produkter i Byggvarubedömningen är nu Sewatek redo för en stor satsning på den svenska marknaden. Sewatek etablerades i Finland 1989 och har sedan 2003 haft fullt fokus på utveckling och tillverkning av brandavskiljande genomföringar. Under årens lopp har ett brett sortiment av genomföringsprodukter utvecklats och sortimentet utvidgas kontinuerligt. Sewatek-genomföringsröret är en central komponent i företagets produktkoncept och i Finland har företagets brandavskiljande genomföringar fått ett brett genomslag på byggmarknaden.

Effektiviserar byggprojekten, spar tid och kostnader

Det gäller inte minst inom nybyggnation med prefabricerade byggelement där Sewateks produkter effektiviserar byggprojekten, spar tid och kostnader samt givetvis också ger ett brandsäkert byggande. Även myndigheterna har insett teknikens betydelse för brandsäkerheten, och nu inleder Sewatek också en långsiktig satsning på den svenska marknaden. Antti Vuori är marknadschef på företaget och arbetar på det svenska försäljningsbolagets kontor i Stockholm.

”Redan 2019 fick vi vårt första projekt i Sverige och det var ett nybyggnadsprojekt i Varberg. Sedan dess har vi lagt mycket tid på att lyssna till marknadens behov, etablera oss med ett kontor i Stockholm, registrera produkter i Byggvarubedömningen och bygga upp effektiva leveransprocesser med vår fabrik i Askola i Finland. Vi har därmed skapat den plattform vi behöver för en långsiktig satsning i Sverige. Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan trycka på startknappen och gå ut brett med vårt erbjudande till byggföretag, VVS-företag och andra som arbetar med stambyten och renoveringar samt producenter av prefabelement” säger Antti.

Ett brett produktprogram, kundunika lösningar och ett starkt kundstöd

I Sewateks produktprogram finns bl.a. genomföringsrör och ramar för ingjutning i betongväggar, genomföringar för bjälklag och träkonstruktioner, avloppsgenomföringar och brandmanschetter för brandtätning vid plast- och kompositrör. Detta är bara några exempel och Sewateks program med egenutvecklade brandsäkerhetsprodukter utvecklas kontinuerligt och kompletteras med produkter från andra företag. Givetvis har Sewateks samtliga produkter genomgått noggranna tester, har det europeiska tekniska godkännandet (ETA) och är CE-märkta.

Sewatekin tehdas ja S-sarjan läpivientejä valmistuksessa

Antti Vuori ser en fortsatt utveckling av produktprogrammet som något naturligt då den tekniska utvecklingen inom byggsektorn går snabbt och många aktörer också arbetar hårt för att effektivisera bygg- och renoveringsprocesserna.

”En av våra starkaste sidor är flexibiliteten på utvecklingssidan. När vi ser att marknaden och våra kunder får nya behov kan vi snabbt ta fram nya lösningar och även kundunika lösningar. Sedan har vi byggt upp en mycket lång erfarenhet inom brandsäkerhet och kan ge ett starkt stöd under såväl planerings- som konstruktionsfasen. När vårt expertkunnande utnyttjas tidigt i ett projekt har vi också störst möjligheter att föreslå brandtätningslösningar som blir kostnadseffektiva och tidsbesparande”.

Långt samarbete med stora bygg- och VVS-företag

Sewatek har som utvecklings- och kunskapsföretag inom brandtätning nått en position i Finland där man anlitas av mycket stora företag som vill effektivisera och säkerställa sina projekt. Några exempel är Bravida och Skanska som samarbetat med Sewatek sedan länge i samband med brandsäkert byggande. Sewateks kompetens inom brandsäkerhet värdesätts högt av båda företag och Antti Vuori hoppas att också den svenska marknaden ska dra nytta av kunnandet som finns inom företaget.

”Området brandgenomföringar och brandsäkerhet är omgärdat av regler och bestämmelser, och här sker en ständig utveckling. Att vi alltid är uppdaterade om de krav som gäller gör att vi gärna ställer upp och förklarar och ger goda råd. När vi får en inblick i specifika projekt och deras förutsättningar har vi också möjlighet att föreslå lösningar som kan spara mycket tid och kostnader på en arbetsplats. Desto tidigare i ett projekt vi kan vara med, desto smidigare och mer kostnadseffektivt kan vi hjälpa våra kunder till de mest optimala brandtätningslösningarna”.

Går ut brett till byggföretag, tillverkare av prefabelement och VVS-företag

När Sewatek nu ökar tempot på den svenska marknaden är målsättningen att nå ut till flera kundgrupper. Byggföretagen har hög prioritet och här kan Sewatek peka på viktiga fördelar.

”Arbetstiden på arbetsplatsen reduceras betydligt eftersom våra genomföringar inte behöver någon form av borrning. Samtidigt slipper man den tidsförlust som eftergjutningen innebär och det krävs mindre koordinering av olika arbetsfaser. En utmaning för oss är att öka marknadens kunskap om att det finns mycket att vinna på att förändra traditionella arbetssätt. Det har vi lyckats med i Finland och det är målet även i Sverige”, förklarar Antti.

För tillverkare av byggelement finns också viktiga fördelar och en sådan är att de lättinstallerade genomföringarna ger elementen en högre förädlingsgrad. Att Sverige står inför en omfattande upprustning av bostadshus byggda under Miljonprogrammet gör att exempelvis VVS-företag som anlitas för renoveringar och stambyten har mycket att vinna på att använda Sewateks produkter.

”Våra brandsäkra genomföringar är en högklassig, säker och kostnadseffektiv lösning för reparations- och renoveringsprojekt. Genomföringarna fungerar även som brandtätningar och minskar därför arbetsbehovet avsevärt och gör de olika arbetsmomenten mindre beroende av varandra”, avslutar Antti Vuori.

Antti Vuori berättar gärna mer om Sewateks satsnings i Sverige, produktprogrammet, fördelarna med företagets brandgenomföringar och hur Sewatek kan hjälpa till med goda råd och ge stöd under planerings- och konstruktionsfasen.

Antti når du på tel 073-617 69 77 och mail: antti.vuori@sewatek.se