Sewatek-brandgenomföringar höjer färdighetsgraden för väggelement

Parma Oy är Finlands största tillverkare av prefabricerade betongelement. Parma ingår i den internationella koncernen Consolis. Företaget är, inklusive dotterbolag, verksamt på totalt 17 orter i Finland. Parma är en partner för byggproffs och en pålitlig prefableverantör för byggare av småhus.

Ett långvarigt och lönsamt partnerskap

Pasi Salmela arbetar som designchef på Parmas huvudkontor i Nummela, Finland. På Parma är han ansvarig för produktkomponentdesign och hans arbetsdagar är fyllda med elementdesign och konstruktionsritningar. Sewatek blev bekant genom Sewatek-genomföringarna som används i väggelement i bostadsfastigheter.

”Jag har inget exakt minne om när samarbetet började och utifrån det kan man dra slutsatsen att det varat i några år. Inledningsvis har den gemensamma tonen för ett långsiktigt partnerskap funnits i samarbetet, som genom åren visat sig vara mycket givande för bägge parter”, säger Salmela.

Färdiga delar ännu mer färdiga via genomföringar som installeras på fabrik

Med Sewateks brandgenomföringar kan Parma öka färdighetsgrad för sina betongelement och underlätta kundens arbete på byggplats. En alternativ lösning skulle vara att lämna en ursparning i elementet för genomföringen och den faktiska genomföringen och fyllningen skulle hanteras under installationen av elementet.

”Sewatek-genomföringar hjälper oss att hjälpa våra egna kunder. Vi får värdeökning via den förbättrade färdighetsgraden i våra egna produkter, säger Salmela.

Salmela har bara positivt att säga om samarbetet med Sewatek, och goda erfarenheter är grunden för ett fortsatt framtida samarbete.

Sewateks service och leveranser har alltid varit flexibla och allt har alltid gjorts i enlighet med det vi kommit överens om. Genom deras verksamhet har de hjälpt oss att betjäna våra egna kunder mer komplett.

 

Fråga mer om Sewateks produkter vid prefabbyggande

 

Antti
Antti Vuori
Marknadschef Sverige
073 617 6977
Valmisosarakentaminen

Brandtätningar i prefabbyggande

Läs mer