Skanska samarbetar med Sewatek för att brandsäkra bostadshus

Skanska är ett av ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i världen. Koncernens dotterbolag i Finland är Skanska Oy vars verksamhet omfattar byggtjänster och utveckling av bostäder och kommersiella projekt. Skanska Oy hade närmare 2 200 anställda vid slutet av år 2020, som arbetar med byggtjänster inom bostads- och infrastrukturbyggande samt fastighetstekniska installationer.

”Vi kan tryggt lita på Sewatek”

Brandsäkert byggande har hög prioritet för Skanska och ända sedan början av 2000-talet har Skanska Oy haft ett nära samarbete med Sewatek i Finland. Juha-Pekka Rintala arbetar som stomkonstruktör för Skanska Talorakennus Oy. Hans ansvarsområden inkluderar bland annat håldäcksmontage och gjutningsarbete av platsgjutna bjälklag för flerbostadshus.

Juha-Pekka började arbeta med nyproduktion av bostäder vid millennieskiftet. Han minns inte exakt när Sewateks brandskyddslösningar kom in i bilden, men han kommer ihåg att företagets brandgenomföringar har använts sedan början av 2000-talet. Samarbetet har med andra ord pågått i ungefär 20 år och det fortsätter. Juha-Pekka är också mycket nöjd med samarbetet.

”Sewateks produkter har visat sig fungera bra i praktiken och företaget har etablerat sig som en stark aktör inom området brandskyddslösningar. Vi kan tryggt lita på att Sewatek följer regler och krav och företagets medarbetare har också värdefull kompetens som är en tillgång för oss. När jag blickar tillbaks på tiden innan vi inledde samarbetet med Sewatek minns jag inte vilka produkter vi använde, men idag vet jag att samarbetet placerar oss långt fram inom brandsäkert byggande”.

Genomföringar som spar tid och pengar

Enligt Juha-Pekka är en av de viktigaste fördelarna med Sewateks brandskyddslösningar att de är helt kompletta och färdiga genomföringar som utvecklats till ett program som täcker olika genomföringskrav. Sewatek-genomföringen installeras vanligtvis i ett håldäcksprojekt på däckets ytterkant, i fogen mellan bjälklaget och väggen. I platsgjutna projekt installeras Sewatek-genomföringen direkt i valvformen.

”Det är en prefabricerad byggdel som fungerar både som en form och en färdig genomföring. När dimensioneringen sitter rätt är det en färdig produkt som är enkel att fästa och installera. Detta sparar naturligtvis tid och pengar”.

Skanskas erfarenheter i Finland intressant för Sverige

Juha-Pekka Rintala värdesätter också att Sewateks produkter alltid anländer till byggarbetsplatserna precis som utlovat och att tydliga installationsinstruktioner och bra produktinformation finns tillgängligt vid behov. Han pekar också på andra fördelar med det mångåriga samarbetet.

”Om nya saker eller tekniska frågor dyker upp är Sewateks medarbetare väldigt lyhörda. De ställer upp och företaget kan snabbt utveckla och ta fram en ny lösning. Vid behov har Sewatek också en kalkyltjänst som gör det möjligt att på ett enkelt sätt beräkna de volymer av brandskyddslösningar som behövs till ett visst projekt. Ändå blir det ofta så att jag själv gör beräkningar för att få en mer övergripande bild av byggarbetsplatsen och för att lättare kunna se behovet av eventuella designförändringar.”

Antti Vuori som är marknadschef vid Sewatek i Sverige menar att Skanska ligger långt fram inom brandsäkert byggande, och att företagets erfarenhet av att använda Sewateks brandskyddslösningar vid prefabricerat byggande säkert är intressant för svenska byggföretag.

”Fördelarna är många och det gäller inte minst de besparingar som uppnås tidsmässigt på byggarbetsplatserna och även ekonomiskt. Det här är också faktorer vi på olika sätt kommer att lyfta fram för den svenska marknaden när vi nu gör en långsiktig satsning på Sverige”, avslutar Antti Vuori.

 

Fråga mer om Sewateks produkter vid nybyggnation

 

Antti
Antti Vuori
Marknadschef Sverige
073 617 6977
Paloturvalliseen rakentamiseen

Brandtätningar i nybyggnation

Läs mer