Sewatek – brandtäta i sekelskifteshus

Den gamla huvudbyggnaden för Tammerfors tekniska folkhögskola är ett anrikt sekelskifteshus med en över hundraårig historia bakom sig. Det sexvåningar höga huset har renoverats 1974 och 1989 och nu var det dags att än en gång renovera husets samtliga 11 000 bruttokvadratmeter. Huset är tänkt att användas som evakueringslokal för andra skolor och måste således moderniseras för att erbjuda lokaler för nutida skolmiljöer. Sewatek levererar bland annat brandtätningar för genomföring av radiatorstammar till projektet.

Pyynikintie 2. Tiia Monto, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
Huset innan renovering. Tiia Monto, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Sewatek erbjöd brandtätningslösningar till kundens behov

Sewateks första kontakt till projektet kom från kunden som behövde konsultation om hur man smidigast och säkrast skulle kunna brandtäta projektet. Konsultationen slutade med en offert samt en beställning för brandtätningsprodukter.

”Kunden ville hitta rätta produkter som skulle passa in i deras arbetssätt. Vårt förslag ansågs så pass bra att det gav en grogrund för samarbete. De tidsenliga konstruktionerna i fastigheten avviker sig mycket från moderna standarder – och detta i sin tur ledde till att ETA-godkännanden kunde inte rakt av att tillämpas i projektet. Därför behövde vi få godkännande för produkter i förhand från brandkonsulten och konstruktören”, Peter Karlsson, Nyckelkundansvarig i Sewatek.

Läpivientiputki avatussa palkkilaatastossa.
Genomföringsrör i ett öppnat plattbärlag.

Genomföringsrör till de flesta brandtätningsbehov

Lejondelen av de brandtäta genomföringarna gjordes med hjälp av Sewateks Genomföringsrör, som levererades till projektet i dess alla diametrar från 40mm till 125mm. Bland annat användes Genomföringsrör för att brandtäta genomföring av radiatorstammar. Utöver Genomföringsröret levererades Sewateks H2-genomföring som innehåller uppsvällande brandband t.ex. till kabelgenomföringar.

”De gamla plattbärlagen öppnades och de gamla fyllnings-/isoleringsmaterial mellan betongplattorna dammsögs bort uppifrån. Därefter installerades Genomföringsrören på plats och mellanrummen fylldes med skumglas. Den totala tjockleken av mellanbjälklaget var ungefär 600mm. Enligt feedback som vi har fått från projektet, upplevdes installationen av Genomföringsrör och andra Sewateks produkter som smidigt, lätt och simpelt. Vid besök på projektet har jag också fått enbart positiv återkoppling om produkterna”, säger Karlsson.

Läpivientiputki palkkilaatastossa.
Genomföringsrör i mellanbjälklaget

Projektet har varit en bra signal för oss att Sewateks satsning till produkter för stambyte och ombyggnad visar resultat – och detta bekräftas också av vår orderbok. Ombyggnation är arbetsintensiv för byggföretag och erbjuder också nya utmaningar för brandtätningstillverkaren.

”Den ärorika, gamla tekniska folkhögskolan har varit ett intressant projekt för oss – inte minst för historians skull, men även för de intressanta byggtekniska utmaningarna som kommer med sekelskifteshus”, avslutar Karlsson.

H2-läpivientejä välipohjassa kuvattuna ala- ja yläpuolelta.
H2-genomföringar från bjälklagets ovan- och undersida.

Sewateks brandgenomföringar passade sig utmärkt till behovet

Enligt Marko Urkko, områdesansvarig hos entreprenören R4 Korjausurakointi, kräver brandtätning i mer än hundra år gamla hus med orginalkonstruktioner mycket kunskap. Med Sewateks stöd var det lätt att hitta rätta produkter för brandtätning, och produktutbildningen var tydlig och heltäckande.

”Installation av brandgenomföringar gick utmärkt och när det behövdes hjälpte Sewatek alltid till. Sewateks Genomföringsrör beställdes i hela längder, vilket gav oss flexibilitet när vi kunde kapa genomföringar på plats i rätta längder beroende på konstruktionen”, berättar Urkko.   

H2-läpivientejä välipohjassa kuvattuna ala- ja yläpuolelta.
H2-genomföring i mellanbjälklaget.

Särskild vid ombyggnad kan behoven ändra sig snabbt, och detta kräver flexibilitet från både leverantörer och produkter.

”Sewatek lyssnade på oss och våra behov noga, samt levererade produkter snabbt till projektet efter beställningen.”, tackar Urkko och berättar att han kommer att komma ihåg Sewatek när man behöver brandgenomföringar vid nästa projekt.

Renoveringen av den gamla tekniska folkhögskolan blir klar under 2023.

 

Fråga mer om Sewateks produkter vid renoveringar

 

Antti
Antti Vuori
Marknadschef Sverige
073 617 6977
Korjausrakentaminen

Brandtätningar i renoveringar

Läs mer