Ett massivt Case i massivträ: Södra Hemlingby med Gävle Rörteam

Det blir allt vanligare att bygga höghus i trä, men det är sällan som det startas så stora projekt som är på gång i Gävle. Strax utanför Gävles centrum växer ett nytt bostadsområde, Södra Hemlingby, med cirka 500 nya lägenheter. Projektet är en av de största satsningarna i massivträbyggandet i Sverige. ByggPartner som totalentreprenör ansvarar för sex huskroppar med 132 lägenheter totalt i projektet. Gävle Rörteam med 350 års branscherfarenhet inom företaget och en av Gävleområdets största rörentreprenörer, ansvarar över rörinstallationer samt kringliggande brandtätningsarbeten för ByggPartners samtliga huskroppar.

När man bygger med trä blir frågorna gällande brandsäkerhet ännu viktigare och kraven ännu högre. Men för att fylla de höga kraven som krävs för brandtätning behöver inte nödvändigtvis betyda att arbetet skulle bli krångligare eller dyrare.

När projektet startades 2021 valdes Sewatek som brandtätningsleverantör till projektet. Med val av Sewateks brandtäta genomföringsprodukter för rör- och avloppsgenomföringar, ville man effektivisera arbetet på projektet samt säkerställa att alla genomföringar fyller även de striktaste brandtätningskraven.

Magnus Brink och installationsteamet

Brandgenomföringar som underlättar arbetet

Nu efter ett år och fyra huskroppar senare, kan man ställa frågan hur det gått?
Enligt Magnus Brink, Gävle Rörteams projektledare i Södra Hemlingby, har det gått jättebra. Massivträbjälklags- och väggelementen kommer till projektet förberedda med färdiga installationshål enligt Sewateks dimensioner. Det enda som finns kvar att göra på projektet är att installera genomföringar till de färdiga hålen tillsammans med rör och avlopp.

”Vi hade inte tidigare använt Sewateks produkter, men vi märkte snabbt att det behövs inte några förkunskaper. Brandgenomföringar kommer skräddarsydda och dimensionerade efter projektet och själva installationen av brandgenomföringar sker snabbt och smidigt”, säger Brink.

Information om de använda produkterna

Sewateks prefabricerade brandgenomföringar är CE-märkta och ETA-bedömda (European technical assessment) för att användas i massivträkonstruktioner. I Södra Hemlingby har man använt D2-serien för att brandtäta värme- och tappvattengenomföringar och Multigenomföringar för avloppsrör.

Paloturvalliseen rakentamiseen

Brandtätningar i nybyggnation

Läs mer