Brandskyddsskivor

  • en färdig brandtätningslösning för större öppningar
  • passar ihop med andra Tytan-produkter
  • fungerar som brandtätning också för kombinationer av rör och kablar

Tytan B1 brandskyddsskiva

Tytan B1 brandskyddsskiva är en installeringsfärdig stenullskiva med brandskyddad yta. Det finns skivor med ensidig eller tvåsidig beläggning.

Brandskyddsskivor används till exempel när man har större öppningar och man vill lämna platsreservationer för rör eller kablar. Tillsammans med andra Tytan-brandtätningsprodukter kan man dra igenom olika typ av rör och kablar.

Skivan är lätt att installera och bearbeta.

Teknisk information

Mått
50 x 600 x 1200 mm
Värmeledningsförmåga
0,038 W/mK
Elasticitet
12,5 %
Brandklass
EI 20 – EI 240
ETA-bedömningen
ETA-bedömning 15/0032
Klassification för inomhusluft
M1-klass

Fråga för mer information