Brandtätning för KL-trä, skiv- och betongväggar

Brandgenomföringar i serien D2 är ett enkelt sätt att lösa brandtätning i KL-träkonstruktioner, skivväggar och i befintliga betongväggar.

Produkter i serien D2

Serien består av fyra produktstorlekar: D2-40, D2-60, D2-75 ja D2-90. Namnet berättar yttre dimensionen (t.ex. D2-40 –> Ø40 mm)

Bruksändamål

Produkten passar både metal- och plaströr samt kablar i skiv- och betongväggar samt i KL-träkonstruktioner. Också i skivväggar klarar man utan att bygga ramar eller göra väggen tjockare. Lösningen är särskilt kostnadeffektiv för plaströr- och kabelbuntar. Produkten installeras innan eller samtidigt med rör/kablar. Den fungerar utmärkt också som rervation eller brandtätning inom byggnadstid. Passar bra för renovering och t. ex. träväggar (skivväggar med trästommar) i nybyggandet.

Kontakta oss