D-serien

Genomföringar i serien Sewatek D är testade för konstuktioner av massivt trä (KL-trä, Fanerträ). Det finns inte så många lösningar som verkligen passar för massivt trä. Produkterna monteras i borrat hål, ganska ofta t.ex. redan på modulhusfabriken. Om man använder pluggar, kan D-serien genomföringar fungera som reservation eller tillfällig brandtätning också innan man drar rör eller kablar igenom.

Produkter i D-serien

Genomföringarna i D-serien består av Sewatek-genomförinsrör och aluminiummanschetter i båda ändorna. Manschetter innehåller brandband som sväller vid värme. I montering använder man monteringsflänsar som skruvas i träytan. Det finns tre produktstorlekar och namnet av produkten berättar om dimension av hål (t.ex. D42 -> Ø42). Genomföringar levereras oftast enligt mått, men kan avkortas också på plats.

Användning

Produkter i D-serien fungerar som brandgenomföring för metal-, Alupex- och plaströr samt kablar. D-serien genomföringar för avloppsrör passat t.o.m. rördimension av Ø110 mm.

Produkter

Läs mer om produkter i D-serien.

Kontakta oss